Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Trao học bổng lần 2 - Lễ khai giảng năm học 2013-2014

Tổng kết kế hoạch trao học bổng Lễ khai giảng năm học 2013-2014
Các thành viên nhóm Chung Sức họp chuẩn bị kế hoạch