Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Tổ chức buổi Sinh nhật nhóm 2 tuổi

Nhằm ôn lại chặng đường 2 năm đã qua, nhóm Chung Sức tổ chức buổi Sinh nhật nhóm 2 tuổi tại Cafe WhiteHouse Tân Phú