Liên hệ

Mọi tấm lòng đóng góp xin Quý vị liên hệ:

Lương Thùy Ngân (0979 371 192) 
Số TK 0071000962468 - Ngân hàng Vietcombank 
Email: [email protected]

Hoặc điền vào nội dung bên dưới: Danh sách thu chi bên dưới:

BÁO CÁO THU CHI QUỸ TRAO HỌC BỔNG: 

Xin nhấp vào liên kết này: http://www.chungsuc.net/p/quy-hoc-bong.html


BÁO CÁO THU CHI QUỸ CHO SINH VIÊN MƯỢN TIỀN: 

Xin nhấp vào liên kết này: http://www.chungsuc.net/p/quy-cho-sinh-vien-muon.html