Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Dã ngoại - câu cá tại Bình Quới 13/04/2014

Ngày 13/04/2014, nhóm Chung Sức đã tổ chức buổi câu cá dã ngoại cho các thành viên
Một số hình ảnh trong buổi dã ngoại