Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Chúc mừng thành viên - Nguyễn Văn Tiến

Ngày 02/09/2017 đánh dấu sự kiện chính thức lên "xe bông" của một thành viên trong nhóm - anh Nguyễn Văn Tiến
Nhân dịp này, nhóm Chung Sức có dịp hội tụ khá đầy đủ thành viên chung vui với anh Tiến
Chúc anh Trăm Năm Hạnh Phúc!

Bài viết liên quan: