Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Khảo sát thực tế ngày 02/09/2017

Nhằm chuẩn bị cho sinh viên mượn tiền chuẩn bị nhập học, nhóm Chung Sức đã nhận được đề nghị 3 trường hợp sinh viên có nhu cầu mượn tiền. Ngày 02/09/2017, nhóm đã đến thăm hỏi gia đình và tình hình nhập học của các em
Nhà em Nguyễn Thị Tố Uyên
Nhà em Phạm Trung Tính

Nhà em Lương Mỹ Linh


Đơn mượn tiền của các em:


Bài viết liên quan: