Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Cho sinh viên mượn tiền lần 2 - Năm 2017

Sau khi nhận được đề xuất của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và đến thăm hỏi gia đình của các em, nhóm Chung Sức tiến hành buổi gặp mặt và cho các em mượn một số tiền.

Số tiền trao cho các em đợt 1 là 3,500,000đ/SV, đợt 2 sẽ hẹn các em vào đầu học kỳ 2 để trao tiếp
Hình ảnh chuyến khảo sát thực tế hoàn cảnh các em Khảo sát thực tế ngày 02/09/2017
Giấy xác nhận mượn tiền và đơn mượn tiền:


BÁO CÁO THU CHI QUỸ CHO SINH VIÊN MƯỢN TIỀN: 

Xin nhấp vào liên kết này: http://www.chungsuc.net/p/quy-cho-sinh-vien-muon.html

Bài viết liên quan: